SV. OMŠE POČAS NASLEDUJÚCICH DNÍ

Od 10.do 17.10 2021 zostáva okres Pezinok v oranžovom stupni kovid-automatu – stupeň  ostražitosť.

Sv. omše v týždni  budú  v režime základ.

 

  • Pod “základom" sa pre potreby Covid Automatu v4 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania. Kapacita kostola však môže byť naplnená len na 25%, max. 100 osôb. Zároveň je potrebný zoznam zúčastnených pre potrebu dohľadania v prípade potencionálnej nákazy.

      

  • V nedeľu bude sv. omša o 7:30 výlučne pre plne zaočkovaných, kde nie je limitovaný počet prítomných plne zaočkovaných osôb.

      

  • Ostatné, 9:00 v Limbachu a 10:30 v Grinave budú v režime základ, teda pre všetkých bez rozdielu, ale s obmedzenou kapacitou a povinným zoznamom účastníkov.
Beží na Drupale