AKTUÁLNY MIMORIADNY OZNAM

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, bude vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách

 

Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenie bohoslužieb
a kostol je pre verejnosť zatvorený.

 

Zapísané úmysly svätých omší budú odslúžené v daný deň, prípadne po dohode presunuté na iný termín po skončení obmedzení.
V prípade súrnej potreby
/zaopatrenie, pohreb.../ volať kedykoľvek.
kontakt:
 0902 688 687
zigmund@rsb.sk

 

Spojme sa v spoločnej modlitbe s prosbou o Božiu ochranu a pomoc pre nás, naše rodiny a pre všetkých obyvateľov našej farnosti

denne
o 15:00 Korunkou BM
o 21:00 modlitbou bolestného ruženca

V modlitbe s vami spojený vám žehnám
      Miroslav Mika, farár

 

 

Prosím čítajúcich, oboznámte s týmto oznamom  farníkov - svojich známych, hlavne tých ktorí nepoužívajú internet, alebo nenavštevujú farskú stránku.

 

Beží na Drupale