NAJNOVŠIE INFORMÁCIE 6.5.2020 – 10.5.2020

 

Od 6.mája sú opätovne povolené verejné bohoslužby za dodržania týchto podmienok:

 

  • vstup do chrámu len s ochranným rúškom na tvári a jeho použitie počas celej sv. omše, s výnimkou chvíle prijatia Eucharistie
  • pri vstupe použiť na ruky, prípadne na rukavice pripravenú dezinfekciu
  • počet osôb v chráme je limitovaný 2m rozostupmi, ktoré sú vyznačené na laviciach, i na voľných priestranstvách na podlahe, pri vstupe si každý vezme poradové číslo a zaujme jedno z vyznačených miest, po naplnení kapacity chrámu ostatní zostávajú vonku
  • znak pokoja ( podanie rúk) sa vynecháva
  • Eucharistiu dostane príjmajúci na ruku a následne si ju vloží ešte pred kňazom do úst
  • účastníci sv. omše ktorí sa budú prípadne nachádzať vonku príjmu sv. prijímanie pri vchode do chrámu – nevstupujú dnu

 

 

- do vnútra sa vstupuje max. 15 minút pred sv. omšou, ruženec sa možno modliť pri jaskynke vedľa kostola

 

 

Účasť bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí a sviatkov až do úplného odvolania opatrení ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky, Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií.

 

Sväté omše: 

 

GRINAVA

Streda 19:00 + Štefánia Pinkavová, brat Jozef, zať Peter a starí rodičia
Štvrtok 19:00 za zosnulých z rodín
Piatok 19:00 + Štefan Satko, rodičia, + Jarolím Mrva a rodičia
Sobota  7:30 prosba o milosť dobrej smrti pre Katarínu a Michala
Nedeľa  7:30  
  10:30 za farníkov

 

LIMBACH

Štvrtok 18:00  
Nedeľa  9:00 + Anna Hrašnová

 

 

Miroslav MIKA, farár     0902/688 687

 

 

Beží na Drupale