ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA NEDEĹA DOBRÉHO PASTIERA

Stále platí, že neprebiehajú verejné bohoslužby.

 

pre súkromnú adoráciu a modlitbu bude otvorený farský kostol

 

 

3.5.2020

10:00-12:00

 

Modlime sa v tento deň spoločne za nové kňazské povolania.

 

 

Zároveň bude možnosť, v prípade priaznivého počasia,  pristúpiť k sviatosti zmierenia vonku vedľa kostola v provizórnej spovedelnici.
Rovnako bude možnosť prijať Eucharistiu v 30 minutových intervaloch.
Prosím aby záujemci v maximálnej miere dodržiavali doporučované hygienické opatrenia / vzdialenostné rozostupy  2m   rúško na tvári, čisté ruky – prípadne rukavičky, pri vstupe do kostola použiť na ruky priravenú dezinfekciu/, pri príjmaní Eucharistie si treba stiahnúť rúško, prijať na ruku, pred kňazom si vložiť hostiu do úst a opätovne nasadiť rúško.
Prosím o rešpektovanie podmienok, za ktorých môže byť kostol otvorený...

Rovnako tiež prosím aby ľudia z ohrozených skupín / seniori, so slabšou imunitou.../ radšej zvážili túto ponuku a počkali do času uvoľnenia bezpečnostných opatrení.

 

Individuálnu spoveď či prijatie iných sviatostí, si možno dohodnúť telefonicky.

 

 

 +    Miroslav Mika, farár

0902 688 687

 

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

1.5. - Sv. Žigmunda burgundského
patróna farnosti i farského kostola

  

Stále platí, že neprebiehajú verejné bohoslužby.

 

pre súkromnú adoráciu a modlitbu bude otvorený pri príležitosti sviatku patróna
farský kostol sv. Žigmunda
 GRINAVA

 

1.5.2020
16:00-18:00

 

Zároveň bude možnosť, v prípade priaznivého počasia,  pristúpiť k sviatosti zmierenia vonku vedľa kostola v provizórnej spovedelnici.
Rovnako bude možnosť prijať Eucharistiu v 30 minutových intervaloch.
Prosím aby záujemci v maximálnej miere dodržiavali doporučované hygienické opatrenia / vzdialenostné rozostupy  2m   rúško na tvári, čisté ruky – prípadne rukavičky, pri vstupe do kostola použiť na ruky priravenú dezinfekciu/, pri príjmaní Eucharistie si treba stiahnúť rúško, prijať na ruku, pred kňazom si vložiť hostiu do úst a opätovne nasadiť rúško.
Prosím o rešpektovanie podmienok, za ktorých môže byť kostol otvorený...

 

Rovnako tiež prosím aby ľudia z ohrozených skupín / seniori, so slabšou imunitou.../ radšej zvážili túto ponuku a počkali do času skončenia epidémie. Individuálnu spoveď či prijatie iných sviatostí, si možno dohodnúť telefonicky.

 

Opätovne prosím čítajúcich, aby s týmto oboznámili čím viacerých, ktorí si  nemôžu – nevedia  prečítať tieto oznamy na farskej stránke.

 

Oznamujem tým, ktorých pravidelne navštevujem v domácnostiach na prvý piatok, že k ním opätovne kôli ich vlastnej bezpečnosti neprídem.

 

V nutnom prípade po telefonickej dohode som samozrejme ochtoný navštíviť chorého na lôžku kedykoľvek.

 

 +    Miroslav Mika, farár

0902 688 687

 

 

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

 

pre súkromnú adoráciu a modlitbu je otvorený
farský kostol sv. Žigmunda

GRINAVA

 
19.4.2020
14:00-16:00

 

Zároveň bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia vonku vedľa kostola v provizórnej spovedelnici.

Rovnako bude možnosť prijať Eucharistiu v 30 minutových intervaloch.

Prosím aby záujemci v maximálnej miere dodržiavali doporučované hygienické opatrenia / vzdialenostné rozostupy 2m rúško na tvári, čisté ruky – prípadne rukavičky, pri vstupe do kostola použiť na ruky priravenú dezinfekciu/, pri príjmaní Eucharistie si treba stiahnúť rúško, prijať na ruku, pred kňazom si vložiť hostiu do úst a opätovne nasadiť rúško.

Prosím o rešpektovanie podmienok, za ktorých môže byť kostol otvorený

Stále platí, že neprebiehajú verejné bohoslužby.

 

Prosím všetkých s akýmkoľvek príznakom respiračného ochorenia – kašeľ, nádcha, boleť hrdla... aby zostali doma, prípadne si telefonicky dohodli osobný priestor na prijatie sviatostí v inom čase.

 

Rovnako tiež prosím aby ľudia z ohrozených skupín / seniori, so slabšou imunitou.../ radšej zvážili túto ponuku a počkali do času skončenia epidémie.
 

V nutnom prípade po telefonickej dohode som samozrejme ochotný navštíviť chorého na lôžku kedykoľvek.

 

S prianím požehnanej Veľkonočnej oktávy vám žehná   

          +    Miroslav Mika, farár

 

 

ŠIESTA PȎSTNA NEDEĽA - KVETNÁ NEDEĽA

pre súkromnú adoráciu a modlitbu je otvorený

 

farský kostol sv. Žigmunda

 

  GRINAVA

 

DNES

5.4.2020

10:00-12:00

 

Po celý tento čas budem k dispozícii v prípade priaznivého počasia  - ku sviatosti zmierenia vonku vedľa kostola v provizórnej spovedelnici.

Rovnako bude možnosť prijať Eucharistiu v 30 minutových intervaloch.

Prosím aby záujemci v maximálnej miere dodržiavali doporučované hygienické opatrenia / vzdialenostné rozostupy 1,5 – 2m, rúško na tvári, čisté ruky – prípadne rukavičky, pri vstupe do kostola použiť na ruky priravenú dezinfekciu/, pri príjmaní Eucharistie si treba stiahnúť rúško, prijať na ruku, pred kňazom si vložiť hostiu do úst a opätovne nasadiť rúško.

 

Prosím všetkých s akýmkoľvek príznakom respiračného ochorenia – kašeľ, nádcha, boleť hrdla... aby zostali doma, prípadne si telefonicky dohodli osobný priestor na prijatie sviatostí v inom čase.

 

Rovnako tiež prosím aby ľudia z ohrozených skupín / seniori, so slabšou imunitou.../ radšej zvážili túto ponuku a počkali do času skončenia epidémie.

V nutnom prípade po telefonickej dohode som samozrejme ochtoný navštíviť chorého na lôžku kedykoľvek.

 

Kvetnou nedeľou vstupujeme do Veľkého týždňa, v ktorom slávime najväčšie udalosti našej spásy -umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista.

Vzľadom na súčasnú situáciu budú obrady v chrámoch prebiehať bez účasti verejnosti. Môžeme sa však v duchu spájať, preto časy bohoslužieb v našej farnosti budú totožné s vysielanými obradmi v TV LUX.

 

Svätá omša na pamiatku Pánovej večere bude vo štvrtok o 18:00,  zvony  farnosti oznámia jej začiatok a potom umĺknu do času slávenie Vigílie v sobotu večer, keď nám ich zvuk zasa oznámi Ježišovo zmŕtvychvstanie.

 

Obrady Utrpenia a smrti Pána začnú v piatok o 15:00.

 

Veľkonočná vigília v sobotu 19:30

 

S prianím požehnanej nedele i dní Veľkého týždňa     vám žehná

+    Miroslav Mika, farár

 

PIATA PȎSTNA NEDEĽA

 AKTUÁLNE DOPLNENIE INFORMÁCIÍ

 

 

28. marca slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania.
„Sme vo výnimočnej situácii, akú sme doteraz nezažili. Včera pri Urbi et Orbi pápež František povedal, že to dokážeme jedine spoločne. Lebo všetci máme zodpovednosť jeden za druhého,“ pripomenul v tejto súvislosti predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský a dodal:

Nemôžeme sa fyzicky stretávať ako zvyčajne, máme však telefón, rozhlas, televíziu, či internet: zostaňme ľuďom nablízku! Hľadajme spôsoby duchovného spoločenstva, modlitby a vzájomnej podpory. A prosím aj veriacich, aby tieto dni využili na prehĺbenie svojho duchovného života. Aby pevne vykročili na ceste milosti, a chránili sa hriechu. V domácich cirkvách, v našich rodinách, rozvíjajme teraz účasť na kňazskom, prorockom a kráľovskom poslaní Ježiša Krista, ktorú sme získali pri krste. Sme Boží ľud. A preto sa nebojme! Pán nás nenechá búrke napospas. “Modlitba a tichá služba – to sú naše víťazné zbrane.“ Takto nás vedie Svätý Otec, a takto sa všetci zjednoťme v nasledujúcich dňoch.“

 

 

Ponúkam preto pre súkromnú adoráciu a modlitbu otvorený farský kostol sv. Žigmunda v GRINAVE:

 

v nedeľu 5.4.2020 GRINAVA 10:00-12:00

 

 

Po celý tento čas budem tam k dispozícii v prípade priaznivého počasia  - ku sviatosti zmierenia vonku vedľa kostola v provizórnej spovedelnici.
Rovnako bude možnosť prijať Eucharistiu v 30 minútových intervaloch.
Prosím aby záujemci v maximálnej miere dodržiavali doporučované hygienické opatrenia /rúško na tvári, čisté ruky – prípadne rukavičky, pri vstupe do kostola použiť na ruky pripravenú dezinfekciu./
Rovnako tiež prosím aby ľudia z ohrozených skupín /seniori, so slabšou imunitou.../ radšej zvážili túto ponuku a počkali do času skončenia epidémie.

 

Prosím čítajúcich, aby s týmto oboznámili čím viacerých, ktorí si  nemôžu – nevedia  prečítať tieto oznamy na farskej stránke.

 

Oznamujem tým, ktorých pravidelne navštevujem v domácnostiach na prvý piatok, že tentoraz kvôli ich vlastnej bezpečnosti neprídem.
V nutnom prípade po telefonickej dohode som samozrejme ochotný navštíviť chorého na lôžku kedykoľvek.

 

S prianím požehnanej nedele a zvyšných dní pôstneho obdobia         

Miroslav Mika, farár

 

AKTUÁLNE DOPLNENIE INFORMÁCIÍ

 

Ku dňu 20.3.2020 bolo obmedzenie slávenie Eucharistie bez prítomnosti verejnosti predĺžené do konca marca. Vzhľadom na súčasný vývoj situácie vo svete i u nás, vôbec nie je isté, či po tomto termíne bude toto nariadenie zrušené.

 

 

Ponúkam preto pre súkromnú adoráciu a modlitbu otvorený kostol:

 

 

v sobotu 28.3.2020 LIMBACH 13:00 – 15:00
v nedeľu 29.3.2020 GRINAVA 10:00-12:00

 

 

Po celý tento čas budem tam k dispozícii v prípade priaznivého počasia - ku sviatosti zmierenia vonku vedľa kostola v provizórnej spovedelníci.
Na adorácie bude možnosť prijať Eucharistiu.
Prosím aby záujemci v maximálnej miere dodržiavali doporučované hygienické opatrenia / rúško na tvári, čisté ruky – prípadne rukavičky, pri vstupe do kostola použiť na ruky pripravenú dezinfekciu. /Rovnako tiež prosím aby ľudia z ohrozených skupín/ seniori, so slabšou imunitou.../ radšej zvážili túto ponuku a počkali do času skončenia epidémie.

 

Prosím čítajúcich, oboznámte s týmto oznamom, po zvážení, svojich známych, hlavne tých ktorí nepoužívajú internet, alebo nenavštevujú farskú stránku.

 

S prianím požehnanej nedele LETÁRE všetkým farníkom žehná

+ Miroslav Mika, farár

 

Beží na Drupale