Agregátor

Správne si v živote určiť prvenstvá

22 hod 20 minút ago
Že nedostaneme všetko, čo chceme a o čo žiadame či prosíme ľudí, ale i Pána Boha, je vlastne naše veľké šťastie. Aj preto, že by to neslúžilo nášmu dobru. My totiž sami máme problém určiť si v živote priority. A ak si ich aj stanovíme, nezriedka „prestrelíme“. I preto, že nám chýba pokora.

Keď brány prežívajú veky

2 dni 22 hod ago
Brána je hlavný vstup do nejakého architektonického priestoru a zvyčajne je väčšia ako dvere. Brána je zároveň symbol vstupu na dôležité miesto, hlavne keď ide o chrámovú bránu. A práve takéto dve brány sa zachovali dodnes v Bazilike sv. Egídia v Bardejove.

Birmovkou sa všetko iba začína

3 dni 22 hod ago
Sviatosťou birmovania sa mladý človek stáva dospelým kresťanom. Ako však rozvíjať vieru a kresťanský život aj ďalej a neuhasiť Ducha hneď na začiatku? Jednou z odpovedí je spoločenstvo.

Mladí opäť zbierali odpad

3 dni 22 hod ago
V dňoch, keď vrcholil Rok Laudato si’, skončila sa trojtýždňová iniciatíva Komisie pre mládež v Spišskej diecéze RE 246 – 2.0. Jej motto nenechaj to ležať inšpirovalo mladých ľudí najmä v Spišskej diecéze k vyčisteniu svojho okolia od odpadkov.

Chválim Ťa, Stvoriteľ (7)

3 dni 22 hod ago
Ahoj, kamaráti! Už sedem týždňov si spoločne čítame z encykliky pápeža Františka Laudato si’, ktorú napísal obyvateľom našej planéty. Dozvedáme sa v nej, prečo a ako sa môžeme starať o náš spoločný domov, ktorým nás obdaril dobrotivý Stvoriteľ.

Princ Philip zmenil život aj mnohým mladým Slovákom

4 dni 22 hod ago
Nedávno zosnulý princ Philip, ktorý by sa 10. júna dožil sto rokov, založil Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu DofE – program, ktorý pomáha mladým ľuďom naplno rozvinúť svoje osobnostné predpoklady a zručnosti, naplniť svoj potenciál a uspieť v budúcnosti. Zmenil život aj viacerým Slovákom – medzi inými astrobiologičke Michaele Musilovej a protikorupčnému špecialistovi Tomášovi Jackovi.

Kto sme my, aby sme súdili

4 dni 22 hod ago
Nedajme sa pomýliť: táto doba nepatrí celkom pandémii a zlu, o ktorých sme denne informovaní v médiách, ale je to doba Ježišova, prostredníctvom ktorej sa majú prejaviť veľké Božie skutky.

Tri Chiary inšpirovali mnohých

4 dni 22 hod ago
Meno Chiara patrí v Taliansku už dlhé roky medzi najpoužívanejšie. Medzi jeho nositeľkami sa však sa uplynulých sto rokov našli tri významné ženy, ktoré– hoci mali rozdielne príbehy – svojím životom inšpirovali ľudí po celom svete.

Ugandskí mučeníci pohýnajú srdcia i nohy

5 dní 22 hod ago
Hoci tento rok sme 3. júna slávili Božie telo, bežne si v tento deň pripomíname svätých ugandských mučeníkov. Na začiatku dejín kresťanstva v Ugande stoja odvážni muži, ktorí v rokoch 1885 až 1887 položili za vieru svoj život. Úcta k týmto mužom viery, medzi ktorými je 22 katolíkov a 23 anglikánov, je v Ugande veľmi živá.

Ježiš sa za nás stále modlí

5 dní 22 hod ago
Stredajšia generálna audiencia pápeža Františka sa aj uplynulý týždeň konala na Nádvorí sv. Damaza. V poradí už 36. katechézu na tému modlitby otvorilo čítanie z Lukášovho evanjelia, v ktorom Ježiš uisťuje Šimona Petra, že sa modlil, aby jeho viera neochabla, a poveruje ho úlohou posilniť svojich bratov vo viere.

Aj katolícki kňazi boli mučeníkmi Parížskej komúny

5 dní 22 hod ago
Dva mesiace jari roku 1871 boli v Paríži poznačené vládou ľavicových povstalcov. V tejto vláde Parížskej komúny videli Marx, Engels a Lenin prvú diktatúru proletariátu, keď moc prevzala pracujúca trieda. Pred 150 rokmi sa to všetko skončilo krvavým kúpeľom a najvyššiu cenu za túto vládu zaplatil parížsky arcibiskup a mnohí katolícki kňazi. Proces blahorečenia jedného z nich stále prebieha.

Vo farnosti cítiť dobré duchovné nastavenie

6 dní 22 hod ago
Spoznávať naše farnosti je vždy príležitosťou objavovať vzácne historické momenty i pamiatky, ktoré sa s nimi spájajú. Dôležitejšie je však poznávanie autentickej duchovnej atmosféry, čiže originálne spirituálne „know-how“ farského spoločenstva. Poďme teda čo-to poodkryť z farnosti Veľké Zálužie.
Beží na Drupale