Oznamy

Nové pravidlá učasti na bohoslužbách platné od 22.11.2021

OP“  ---  „OTP“   ---   „ZÁKLAD

 

Pod “OP” sa pre potreby Covid Automatu v4.3 myslia osoby, ktoré sú:

  • Kompletne zaočkované osoby po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy.
  • Osoby po prekonaní COVID-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny (ak vakcína bola podaná do 180 dní od prekonania potvrdeného RT-PCR3) po dobu 1 roka od prekonania COVID-19
  • Osoby po prekonaní COVID-19 potvrdeného RT-PCR2 nie staršom ako 180 dní
  • Deti mladšie ako 2 roky
  • Deti 2-12 rokov s testom (48h Ag, 72h PCR / LAMP)

 

Pod “OTP” sa pre potreby Covid Automatu v4.3 myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

 

Pod “základom” sa pre potreby Covid Automatu v4.3 myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.

Z dôvodu týchto nových predpisov  sv. omše budú v režime „OP“.

Pre tých, ktorí sa z tohto dôvodu nemôžu bohoslužieb zúčastniť, je po dohode možné individuálne prijatie sviatostí.

 

OD BUDÚCEJ NEDELE 28.11.

- každú nedeľu -v čase 11:30 – 12:00 je možnosť vo farskom kostole prijať individuálne sviatosť pokánia a Eucharistie.

 

 

SV. OMŠE POČAS NASLEDUJÚCICH DNÍ

Od 1. 11.2021 prechádza okres Pezinok do bordového stupňa kovid-automatu – 2. stupeň  ohrozenia.

Sv. omše v týždni  budú  v režime “základ”.

  • Pod “základom" sa pre potreby Covid Automatu myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očovanie, prekonanie choroby či výsledok testovania.
  • Počet zúčastnených je ale limitovaný rozlohou  kostola – 1osoba /15m². Zároveň je povinnosť v interiéri použiť respirátor a tiež zoznam zúčastnených pre potrebu dohľadania v prípade potencionálnej nákazy.
  • Z tohto dôvodu bude navýšený počet sv. omší. V sobotu večer o 17. v Limbachu a o 18. v Grinave s platnosťou nedeľnej. Tieto budú v režime základ - limit 1 osoba na 15².
  • V nedeľu budú všetky sv.omše výlučne pre plne zaočkovaných, kde nie je limitovaný počet prítomných plne zaočkovaných osôb, avšak rovnako sa vyžaduje respirátor a zoznam zúčastnených.

 

AKTUÁLNE DOPLNENIE INFORMÁCIÍ

 

Ku dňu 20.3.2020 bolo obmedzenie slávenie Eucharistie bez prítomnosti verejnosti predĺžené do konca marca. Vzhľadom na súčasný vývoj situácie vo svete i u nás, vôbec nie je isté, či po tomto termíne bude toto nariadenie zrušené.

 

 

Ponúkam preto pre súkromnú adoráciu a modlitbu otvorený kostol:

 

 

v sobotu 28.3.2020 LIMBACH 13:00 – 15:00
v nedeľu 29.3.2020 GRINAVA 10:00-12:00

 

 

Po celý tento čas budem tam k dispozícii v prípade priaznivého počasia - ku sviatosti zmierenia vonku vedľa kostola v provizórnej spovedelníci.
Na adorácie bude možnosť prijať Eucharistiu.
Prosím aby záujemci v maximálnej miere dodržiavali doporučované hygienické opatrenia / rúško na tvári, čisté ruky – prípadne rukavičky, pri vstupe do kostola použiť na ruky pripravenú dezinfekciu. /Rovnako tiež prosím aby ľudia z ohrozených skupín/ seniori, so slabšou imunitou.../ radšej zvážili túto ponuku a počkali do času skončenia epidémie.

 

Prosím čítajúcich, oboznámte s týmto oznamom, po zvážení, svojich známych, hlavne tých ktorí nepoužívajú internet, alebo nenavštevujú farskú stránku.

 

S prianím požehnanej nedele LETÁRE všetkým farníkom žehná

+ Miroslav Mika, farár

 

Beží na Drupale