Oznamy

AKTUÁLNE DOPLNENIE INFORMÁCIÍ

 

Ku dňu 20.3.2020 bolo obmedzenie slávenie Eucharistie bez prítomnosti verejnosti predĺžené do konca marca. Vzhľadom na súčasný vývoj situácie vo svete i u nás, vôbec nie je isté, či po tomto termíne bude toto nariadenie zrušené.

 

 

Ponúkam preto pre súkromnú adoráciu a modlitbu otvorený kostol:

 

 

v sobotu 28.3.2020 LIMBACH 13:00 – 15:00
v nedeľu 29.3.2020 GRINAVA 10:00-12:00

 

 

Po celý tento čas budem tam k dispozícii v prípade priaznivého počasia - ku sviatosti zmierenia vonku vedľa kostola v provizórnej spovedelníci.
Na adorácie bude možnosť prijať Eucharistiu.
Prosím aby záujemci v maximálnej miere dodržiavali doporučované hygienické opatrenia / rúško na tvári, čisté ruky – prípadne rukavičky, pri vstupe do kostola použiť na ruky pripravenú dezinfekciu. /Rovnako tiež prosím aby ľudia z ohrozených skupín/ seniori, so slabšou imunitou.../ radšej zvážili túto ponuku a počkali do času skončenia epidémie.

 

Prosím čítajúcich, oboznámte s týmto oznamom, po zvážení, svojich známych, hlavne tých ktorí nepoužívajú internet, alebo nenavštevujú farskú stránku.

 

S prianím požehnanej nedele LETÁRE všetkým farníkom žehná

+ Miroslav Mika, farár

 

Beží na Drupale