Farské oznamy

AKTUÁLNY MIMORIADNY OZNAM

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, bude vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách

 

Od 1. januára 2021 je pozastavené verejné slávenie bohoslužieb
a kostol je pre verejnosť zatvorený.

 

Zapísané úmysly svätých omší budú odslúžené v daný deň, prípadne po dohode presunuté na iný termín po skončení obmedzení.
V prípade súrnej potreby
/zaopatrenie, pohreb.../ volať kedykoľvek.
kontakt:
 0902 688 687
zigmund@rsb.sk

 

Spojme sa v spoločnej modlitbe s prosbou o Božiu ochranu a pomoc pre nás, naše rodiny a pre všetkých obyvateľov našej farnosti

denne
o 15:00 Korunkou BM
o 21:00 modlitbou bolestného ruženca

V modlitbe s vami spojený vám žehnám
      Miroslav Mika, farár

 

 

Prosím čítajúcich, oboznámte s týmto oznamom  farníkov - svojich známych, hlavne tých ktorí nepoužívajú internet, alebo nenavštevujú farskú stránku.

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE VEĽKÝ TÝŽDEŇ

Pre súkromnú adoráciu a modlitbu pri Božom hrobe bude farský kostol otvorný:

 

v sobotu 3.4.2021 10:00 - 16:00

 

Možnosť prijať Eucharistiu

 

v nedeľu 4.4.2021  9:30 -12:00

 

 

Prijatie sviatosti zmierenia počas nasledujúcich dní je možné dohodnúť individuálne na t.č. 0902 688 687    

               

 

Prosím aby sa v kostole v maximálnej miere dodržiavali doporučované hygienické opatrenia
/ respirátor na tvári, dostatočné rozostupy, pri vstupe do kostola použiť na ruky priravenú dezinfekciu./

 

S prianím požehnaných dní Veľkého týždňa  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               všetkým farníkom žehná     
            
                                                                                  +  Miroslav Mika, farár

 

 

AKTUÁLNE DOPLNENIE INFORMÁCIÍ

Pre súkromnú adoráciu a modlitbu bude kostol otvorný:

         v sobotu 27.3.2021 GRINAVA 15:00 - 16:30

         v nedeľu 28.3.2021 GRINAVA  9:30 -12:00

                                        LIMBACH 13:30-15:00

V tomto čase môžu záujemci prijať sviatosť zmierenia i Eucharistie.

Prosím aby záujemci v maximálnej miere dodržiavali doporučované hygienické opatrenia / respirátok na tvári, dostatočné rozostupy, pri vstupe do kostola použiť na ruky priravenú dezinfekciu.

 

Oznamujem tým, ktorých pravidelne navštevujem v domácnostiach na prvý piatok, že tentoraz kôli ich vlastnej bezpečnosti neprídem. Ak by niekto chcel prijať sviatosti v domácnosti nech ma kontaktuje telefonicky/ 0902 688 687/.

 

Prosím čítajúcich, oboznámte s týmto oznamom, po zvážení, svojich známych, hlavne tých ktorí nepoužívajú internet, alebo nenavštevujú farskú stránku.

 

S prianím požehnaného pôstneho času všetkým farníkom žehná
Miroslav Mika, farár

 

Beží na Drupale