Katolícke noviny

Motív putovania vo Svätom písme

1 deň 13 hod ago
Putovanie je priliehavým obrazom zmysluplného života: má svoj počiatočný bod, prípravu, motiváciu, cieľ, sprevádzanie i spolupútnikov. Tieto kategórie putovania nachádzame vo Svätom písme.

Botanikiáda dostala opäť zelenú

2 dni 13 hod ago
Hravá forma štúdia vie detí najviac zaujať. Projekt Botanikiáda je určený pre žiakov 5. ročníka základných škôl, aby vzbudil ich záujem o oblasť botaniky prostredníctvom súťaže.

Mier sa začína v ľudskom srdci

2 dni 13 hod ago
„Naše prvé sestry v 17. storočí slúžili aj utečencom a raneným vojakom, keďže naši zakladatelia sv. Vincent de Paul a sv. Lujza posielali sestry všade, kde bola potrebná pomoc,“ vysvetľuje sestra Petra Jedličková, DKL (43), ktorá po vypuknutí vojny na Ukrajine pôsobila na hraniciach.

Cesta nasmerovaná k Najvyššiemu

2 dni 13 hod ago
Putovanie. Správny rytmus, rozprúdená krv, výdatné okysličenie tela pomáhajú vyjsť zo seba a bežných stereotypov, posilňujú zmysel pre širšie horizonty, výšku i hĺbku existencie.

Snímka mesiaca jún 2022

2 dni 13 hod ago
Tento mesiac súťažíte oknihu Cestami milosrdenstva, ktorú zostavil Brian Kolodiejchuk, MC. Kniha vyšla vSpolku svätého Vojtecha. Meno júnového výhercu našej fotografickej súťaže sa dozviete vKatolíckych novinách 26/2022. Redakcia si vyhradzuje právo na výber len tých najlepších snímok na uverejnenie.

Na výlete v Bratislave

2 dni 13 hod ago
Koniec školského roku spestrujú žiakom a študentom školské výlety. Zaujímavé je, keď sa na takéto výlety nevyberú malí žiačikovia, ale študenti, ktorým už vo vlasoch svietia nejaké tie šedinky a chvíľami musia spomaliť krok.

S RODINAMI SVETA

2 dni 13 hod ago
Ahoj, kamaráti! – Chceme vás dnes pozvať na oslavu. – Amôžete na ňu pozvať celú svoju rodinu. Je to totiž oslava daru rodiny. Dobre hovorím, Dobromilka? – Presne tak, Svetlúšik. Celý uplynulý Rok rodiny, ktorý pápež František ustanovil na oslavu aradosť z rodiny, vyvrcholí vtýchto dňoch vRíme.

Hlas púšte a života v Údolí smrti

2 dni 13 hod ago
Púšť môže mať v bežnom živote mnoho podôb. Naliehavo láka ako jedna z brán putovania do vnútorného ticha. Biblia nás o tom presviedča v príbehoch Abraháma, Mojžiša, Dávida, Eliáša, Jána Krstiteľa sťaby „hlasu púšte“, postiaceho sa Ježiša, apoštola Pavla a v odkaze mnohých púštnych otcov.

S Mojžišom vo Svätej zemi

3 dni 13 hod ago
„Mojou srdcovkou je Genezaretské jazero a Getsemanská záhrada na úpätí Olivového vrchu,“ prezradil nám MARTIN MOJŽIŠ (72), kňaz zodpovedný za pastoráciu pútí do Svätej zeme. S Katolíckymi novinami sa rád podelil o životné cesty i vyšliapané chodníčky v Bohom zasľúbenej krajine.

Správny úmysel prináša plnosť darov

3 dni 13 hod ago
Púť na milostivé miesto nie je to isté čo turistika. Keďže by nám to mohlo splývať, zaujímalo nás, ako vec vníma Marek Smatana (50), farár pútnického miesta vo farnosti Rajecká Lesná-Frivald.
Checked
10 minút 58 sekúnd ago
Najstaršie noviny na Slovensku
Prihlásiť sa na odber Katolícke noviny feed
Beží na Drupale